Numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 3 februarie 2016

Numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 3 februarie 2016

intern
Numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 3 februarie 2016

Numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 3 februarie 2016 este de 18.272.002, cu 621 mai puțini față de ultima informare publică realizată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pe această temă, în data de 5 ianuarie 2016, când a fost comunicat un număr total de 18.272.623 de alegători înregistrați la data de 4 ianuarie 2016.
Precizăm că diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia.
Potrivit Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, Registrul electoral este un sistem informatic naţional de înregistrare şi actualizare a datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot şi a informaţiilor privind arondarea acestora la secţiile de votare.
Registrul electoral este structurat pe judeţe, municipii, oraşe, comune, pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reședinţa în ţară.
Persoanele autorizate să efectueze operaţiuni în Registrul electoral cuprinzând cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în ţară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziţie, conform legii.
Anexa nr. 1 cuprinde numărul total de alegători valabil la data de 3 februarie 2016, pe categorii de vârstă și în funcție de mediu (urban/rural).
Anexa nr. 2 cuprinde numărul total de alegători valabil la data de 3 februarie 2016, aferent fiecărei localități.