GHIDUL ALEGĂTORULUI AFLAT LA PRIMUL VOT

GHIDUL ALEGĂTORULUI AFLAT LA PRIMUL VOT

primul_vot

GHIDUL ALEGĂTORULUI AFLAT LA PRIMUL VOT

Dacă împlinești 18 ani inclusiv în data de 2 noiembrie 2014, când sunt alegeri prezidențiale, poți vota.

Nu rata primul tău vot, prima experiență de adult implicat în decizii de care depinde și viitorul tău!

Rezervă-ți câteva minute din timpul tău pentru a vota. Un singur vot poate face diferența pe termen lung.

Nu știi cum să procedezi la primul tău vot? Intră aici și informează-te. AEP te ajută să te familiarizezi cu procedura de vot:

Unde votezi?

La secția de votare la care ești arondat potrivit domiciliului sau, în cazul în care nu te afli în localitatea de domiciliu în ziua votului, la orice altă secție de votare.

Cum procedezi dacă în ziua votului nu figurezi în listele electorale permanente ale secției de votare la care ești arondat?

Faci dovada cu actul de identitate că locuiești în raza teritorială a secției de votare respective și vei fi înscris într-un tabel cuprinzând numele și prenumele, codul numeric personal, domiciliul, tipul, seria și numărul actului de identitate.

Cum votezi dacă nu te afli în localitatea de domiciliu în ziua alegerilor?

Poți vota la orice secţie de votare, după ce declari în scris pe propria răspundere că nu ai mai votat şi nu vei mai vota la acel tur de scrutin. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare te va înscrie într-un tabel separat.

Cu ce acte de identitate poți vota?

  • Dacă ești în țară, poți vota cu cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate;
  • Dacă nu te afli în țară în ziua alegerilor, poți vota cu paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar sau cu titlul de călătorie;
  • Dacă ești elev militar, poți vota cu carnetul de serviciu militar.

Cum votezi dacă ești imobilizat și nu te poți deplasa la secția de votare?

Poți solicita urna specială. Este nevoie de o cerere scrisă către secția de vot la care ești arondat, depusă cel mai târziu în preziua votării, însoţită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că ești netransportabil. Președintele secției de votare va desemna o echipă formată din cel puţin doi membri ai biroului electoral să se deplaseze la adresa ta cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării – ştampilă cu menţiunea “VOTAT”, buletine de vot şi timbre autocolante. Mai multe detalii aici

Unde votezi dacă nu te afli în țară în ziua alegerilor?

La secțiile de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

Cum decurge efectiv procedura de vot într-o secție de votare?

  • Prezintă actul de identitate unui membru al biroului electoral al secţiei de votare;
  • Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau membrul desemnat de acesta verifică dacă ești înscris în copia de pe lista electorală permanentă, după care semnezi în listă la poziţia destinată ție;
  • În baza semnăturii în copia de pe lista electorală permanentă sau în tabel, după caz, preşedintele sau membrul biroului electoral al secţiei de votare desemnat de acesta îți încredinţează buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea “VOTAT”, pe care o vei aplica pe buletinul de vot;
  • Înainte de a intra în cabina de vot, asigură-te că pe spatele buletinului de vot este aplicată ștampila de control a secției de votare. ATENȚIE! Dacă aceasta lipsește, votul tău va fi declarat nul!
  • Intră singur în cabină și aplică ştampila cu menţiunea “VOTAT” înăuntrul patrulaterului care cuprinde prenumele şi numele candidatului pe care vrei să îl votezi. ATENȚIE ! Dacă ștampila este în afara patrulaterului sau în mai multe patrulatere, votul este nul!
  • Îndoaie buletinul, astfel încât pagina netipărită care poartă ştampila de control să rămână în afară, introdu-l apoi în urnă;
  • Restituie preşedintelui sau acelor membri ai biroului electoral al secţiei de votare desemnaţi de acesta ștampila încredinţată pentru votare. Vei primi înapoi actul de identitate, pe care trebuie să fie aplicată ştampila cu menţiunea “VOTAT” sau un timbru autocolant.