Autoritatea Electorală Permanentă recrutează operatori de calculator pentru secțiile de votare

Autoritatea Electorală Permanentă recrutează operatori de calculator pentru secțiile de votare

Operatori de calculator
 
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) demarează campania de recrutare a operatorilor de calculator ai secțiilor de votare, în baza normelor metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția și desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, aprobate prin Hotărârea AEP nr. 9 din 28.10.2015 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din data de 2 noiembrie 2015).
Documentul poate fi consultat pe site-ul AEP la adresele de web
 
http://www.roaep.ro/legislatie/legislatie-electorala/alegeri-locale,
 
http://www.roaep.ro/legislatie/legislatie-electorala/alegeri-parlamentare.
 
Persoanele interesate să devină operatori de calculator se pot adresa în acest sens birourilor județene ale Autorității, ale căror coordonate se găsesc la adresa de web http://www.roaep.ro/prezentare/filiala.
Precizăm că activitatea de operator de calculator este remunerată sub formă de indemnizație stabilită prin Hotărâre a Guvernului.
Persoanele care doresc să participe la selecție trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
• Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
• Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
• Să aibă minimum 18 ani împliniţi;
• Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
• Să fi absolvit învățământul general obligatoriu;
• Să aibă cunoștințe de bază în tehnologia informației.
Mai multe informații privind modalitatea de selectare și desemnare a operatorilor de calculator și formalitățile de înscriere la sesiunea de examinare practică a competențelor se regăsesc la adresa de web http://www.roaep.ro/instruire/?page_id=141.