ABC Politic

    TIPURI DE PROCESE ELECTORALE

 
I. ALEGERI PARLAMENTARE
1. CADRUL JURIDIC GENERAL: Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.
2. SISTEM ELECTORAL: Reprezentare proporţională. Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputaţilor este de un deputat la 73.000 de locuitori, iar pentru alegerea Senatului este de un senator la 168.000 de locuitori.
3. TIP DE SCRUTIN: scrutin de listă şi pe bază de candidaturi independente.
4. DURATA MANDATULUI: Mandatul membrilor din Parlamentul României este de 4 ani.

II. ALEGERI LOCALE

1. CADRUL JURIDIC GENERAL: Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. Prevederile legii privitoare la consiliile locale şi la primari, precum şi cele privitoare la circumscripţiile electorale comunale, orăşeneşti, municipale şi de sector al municipiului Bucureşti se aplică în mod corespunzător şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi primarului general al municipiului Bucureşti, precum şi circumscripţiei electorale a municipiului Bucureşti, dacă nu se dispune altfel.
2. SISTEM ELECTORAL: Majoritar – majoritate relativă.
3. TIP DE SCRUTIN: Pentru alegerea primarilor – scrutin uninominal, într-un singur tur; pentru alegerea consiliilor locale şi a consiliilor judeţene – scrutin de listă şi candidaturi independente; preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, precum şi viceprimarii se aleg prin vot indirect, de către consiliile judeţene, respectiv consiliile locale.
4. DURATA MANDATULUI: Mandatul primarilor, consilierilor judeţeni, consilierilor
locali şi ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti este de 4 ani.

III. ALEGERI PREZIDENŢIALE
1. CADRUL JURIDIC GENERAL: Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2. SISTEM ELECTORAL: Majoritar – majoritate absolută.
3. TIP DE SCRUTIN: Scrutin uninominal, în unul sau în două tururi.
4. DURATA MANDATULUI: Mandatul Preşedintelui României este de 5 ani.

IV. ALEGERI PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN
1. CADRUL JURIDIC GENERAL: Legea nr. 33/2007, republicată, privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European.
2. SISTEM ELECTORAL: Reprezentare proporţională.
3. TIP DE SCRUTIN: Scrutin de listă şi pe bază de candidaturi independente.
4. DURATA MANDATULUI: Mandatul membrilor din România în Parlamentul European este de 5 ani.
 
V. REFERENDUM
1. CADRUL JURIDIC GENERAL: Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare.

1.1) Referendumul naţional constituie forma şi mijlocul de consultare directă şi de exprimare a voinţei suverane a poporului român cu privire la:
a) revizuirea Constituţiei;
b) demiterea Preşedintelui României;
c) probleme de interes naţional.

■ Referendumul este valabil dacă la acesta participă cel puţin 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente.
■ Rezultatul referendumului este validat dacă opţiunile valabil exprimate reprezintă cel puţin 25% din cei înscrişi pe listele electorale permanente.
■ Cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe prin «DA» sau «NU» asupra problemei supuse referendumului, decizând cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

1.2) Referendumul local constituie forma şi mijlocul de consultare a locuitorilor dintr-o unitate administrativ-teritorială sau dintr-o subdiviziune a acesteia asupra unor probleme de interes local deosebit.
■ Referendumul este valabil dacă la acesta participă cel puţin 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente.
Rezultatul referendumului este validat dacă opţiunile valabil exprimate reprezintă cel puţin 25% din cei înscrişi pe listele electorale permanente.

Cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe prin «DA» sau «NU» asupra problemei supuse referendumului, decizând cu majoritatea voturilor valabil exprimate.